0_tap.jpg

Bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về toàn cầu hóa

11-11-2017

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều ngày 10/11 đã có bài phát biểu tại hội nghị Thượng đỉnh lãnh đạo doanh nghiệp APEC.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2