0_xg.jpg

Việt Nam lọt top 10 quốc gia tốt nhất thế giới để đầu tư

23-09-2019

Việt Nam có bước nhảy vọt từ vị trí thứ 23 của năm 2018 lên thứ 8 trong danh sách các quốc gia tốt nhất thế giới để đầu tư theo xếp hạng của U.S. News & World Report.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2