0_lh3.jpg

Hành trình quảng bá các giá trị sáng tạo toàn cầu - Top 50 lễ hội thường niên và lớn nhất trên thế giới - Số 17: Lễ hội Salvador de Bahia Carnival, Brazil

17-11-2017

WCSA.WORLD/Kyluc.vn - Bahian Carnival là một sự kiện đường phố phổ biến ở bang Bahia của Brazil. Nó bắt đầu phát triển từ xung đột khoảng cách giữa các tầng lớp xã hội - đường phố v��i các câu lạc bộ tư nhân - dẫn đến sự đảo ngược trật tự xã hội, một kỷ niệm về sự bất bình đẳng trong đó sự chia rẽ xã hội đã được giải quyết.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (15 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2