0_safari.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 07.01.2019 – Kỷ niệm 16 năm Steve Jobs công bố rằng Apple phát triển được trình duyệt web riêng của họ, mang tên Safari, năm 2003

07-01-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Safari là một trình duyệt web được phát triển bởi tập đoàn Apple và được cài đặt kèm theo hệ điều hành Mac OS X. Được phát hành dưới dạng beta vào ngày 7 tháng 1, năm 2003, và là trình duyệt mặc định trong hệ điều hành Mac OS X v10.3 và các phiên bản sau đó.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2