• Trang chủ
  • Trí tuệ nhân tạo - Niên lịch
  • > Tag
  • > Trí tuệ nhân tạo
0_ceo-cao-tuan.jpg

Chia sẻ của CEO Tuấn Cao bỏ Google về Việt Nam khởi nghiệp

13-06-2019

Thay vì phải bỏ nhiều vốn đầu tư vào nghiên cứu, CEO của Genetica cho rằng startup trong mảng deep tech chỉ cần các điều kiện khởi đầu đơn giản và một vấn để đủ tốt để giải quyết.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 3 trang (24 bài)123>Cuối
Content2 (mobil)
content2