0_IMG_8150.JPG

73 năm ngày thành lập LĐLS Việt Nam: Chia sẻ của một luật sư tâm huyết

10-10-2018

Những năm qua, đội ngũ luật sư không chỉ tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân trong các vụ án mà còn rất tích cực trong các công cuộc đóng góp ý kiến cho các cấp, các ngành, cho Nhà nước trong công tác xây dựng pháp luật...

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2