• Trang chủ
  • Trường đại học fpt - Niên lịch
  • > Tag
  • > Trường đại học fpt
0_Dai-hoc-FPT-01.png

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 14 năm ngày thành lập Đại học FPT (08/9/2006 - 08/9/2020)

08-09-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Trường Đại học FPT là một cơ sở kinh doanh dịch vụ giáo dục tại Việt Nam, được thành lập ngày 8/9/2006 theo Quyết định số 208/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, do Tập đoàn FPT đầu tư 100% vốn, trở thành trường đại học đầu tiên do một doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2