• Trang chủ
  • Trường đại học công nghệ sài gòn - Niên lịch
  • > Tag
  • > Trường đại học công nghệ sài gòn
0_img_5476_koir.jpg

Kỷ niệm 20 năm thành lập Trường đại học Công nghệ Sài Gòn

31-12-2017

Ngày 29.12, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) tổ chức Lễ kỷ niệm thành lập, chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của trường, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cơ bản trên chặng đường tiếp theo.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2