• Trang chủ
  • Trường đại học - Niên lịch
  • > Tag
  • > Trường đại học
0_UEH-anhbia.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 44 năm ngày thành lập Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – UEH (27/10/1976 -27/10/2020)

27-10-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976), Trường Đại học Tài chính Kế toán TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976) và Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định số 2819/GD-ĐT ngày 09/7/1996 của Bô trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Content1 (mobil)
Trang 3 của 11 trang (108 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2