• Trang chủ
  • Trường kỹ nghệ thực hành huế - Niên lịch
  • > Tag
  • > Trường kỹ nghệ thực hành huế
0_Truong-Cao-dang-Cong-nghiep-Hue-santruong.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 120 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (12/9/1899-12/9/2020)

11-09-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tiền thân là Trường Bá Công, thành lập ngày 12 tháng 9 năm 1899 theo Chỉ dụ của Vua Thành Thái.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2