• Trang chủ
  • Trường quân sự tỉnh quảng ninh - Niên lịch
  • > Tag
  • > Trường quân sự tỉnh quảng ninh
0_pa23.jpg

Kỷ niệm 30 năm ngày Truyền thống Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh

06-12-2017

Sáng 6-12, Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống 7-12 (1987-2017).

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2