• Trang chủ
  • Trường y khoa đại học georgetown - Niên lịch
  • > Tag
  • > Trường y khoa đại học georgetown
0_LEDLEY-obit-jumbo.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 25.11.2018 - Kỷ niệm 44 năm Robert Steven Ledley phát minh ra máy chụp cắt lớp vi tính toàn thân, năm 1975

24-11-2018

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Robert Steven Ledley (1926-2012), Giáo sư Sinh lý và Sinh lý học và Giáo sư X quang tại Trường Y khoa Đại học Georgetown, đi tiên phong trong việc sử dụng máy tính điện tử kỹ thuật số trong sinh học và y học.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2