0_ceo-20tran-20qui-20thanh-20THP.jpg

Học hỏi gì từ cách chọn người kế nhiệm của nhà sáng lập Dr. Thanh

12-11-2019

Tại Tân Hiệp Phát, mọi người đều có cơ hội ngang nhau để làm lãnh đạo, kể cả vị trí Tổng giám đốc (CEO)”, TS. Trần Quí Thanh (Dr. Thanh), người sáng lập Tân Hiệp Phát khẳng định.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2