0_42f9b9f66e734a43b45d0ed29cd313b3.jpg

Mỗi ngày một phát minh (22): Trợ lý cá nhân thông minh của Hyundai

08-08-2018

Intelligent Personal Agent cho phép các trình điều khiển sử dụng khẩu lệnh cho nhiều hoạt động khác nhau và d��� liệu thời gian thực, kết nối xe hơi với nhu cầu trong tương lai.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2