0_bd8714e5cf0e4415a389364667589f66-1.jpg

Mỗi ngày một phát minh (29): Trang trại biển GreenWave 3D cho lợi nhuận siêu bền vững

12-08-2018

GreenWave là một trang trại biển và tổ chức ngư dân hoạt động nhằm xây dựng một nền kinh tế xanh nhằm tạo việc làm, giảm thiểu biến đổi khí hậu và phát triển thực phẩm lành mạnh cho cộng đồng địa phương.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2