• Trang chủ
  • Triết lý cuộc sống - Niên lịch
  • > Tag
  • > Triết lý cuộc sống
0_phuc-sinh-3.jpg

CEO Phúc Sinh: 'Ai in sách cũng cho và tặng, riêng tôi rất hạn chế'

09-01-2018

Tác giả Phan Minh Thông chia sẻ quan điểm: nếu bỏ tiền ra mua sách, bạn sẽ nâng niu và đọc hết; còn nếu bạn được tặng, đôi khi bạn chỉ giữ làm vật trang trí.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2