• Trang chủ
  • Trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh - Niên lịch
  • > Tag
  • > Trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
0_nxb-Thanh-nien_avarta.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 66 năm ngày thành lập Nhà xuất bản Thanh Niên (14/7/1954-14/7/2020)

13-07-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Nhà Xuất bản Thanh Niên trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh, được thành lập ngày 14-7-1954. Là cơ quan tuyên truyền, giáo dục của Trung ương Đoàn, vũ khí sắc bén về công tác chính trị, tư tưởng và văn hóa của Đảng. Trong 60 năm qua, được sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông và sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan nhà nước, Nhà Xuất bản Thanh Niên đã không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành tựu.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2