0_inter1.jpg

10 nhân vật có ảnh hưởng nhất đến Internet Việt Nam trong 20 năm qua

23-11-2017

Tại Internet Day 2017 và lễ kỷ niệm 20 năm Internet Việt Nam, Hiệp hội Internet Việt Nam đã công bố doanh sách các nhân vật, doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất đến Internet Việt Nam ở các mốc thời gian 10 và 20 năm.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2