• Trang chủ
  • Tuổi trẻ ông chủ honda - Niên lịch
  • > Tag
  • > Tuổi trẻ ông chủ honda
0_Soichiro_Honda_1.jpg

Tuổi trẻ bỏ học, phá sản, cầm cố cả nhẫn cưới của ông chủ đế chế Honda

22-10-2019

Gặp tai nạn xe đua, từng phá sản 2 lần, cầm cố tất cả gia sản kể cả nhẫn cưới của v���… là những gì Soichiro Honda phải trải qua trước khi lập nên đế chế Honda.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2