0_0_A-w-europe-day.jpg

[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2020] Kỷ niệm 70 năm thành lập Ngày Châu Âu, đặt nền móng cho Liên minh Châu Âu ngày nay (09/05/1950 – 09/05/2020)

09-05-2020

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Kỷ niệm 35 năm thành lập Ngày Châu Âu, đặt nền móng cho Liên minh Châu Âu (EU) ngày nay (09/05/1985 – 09/05/2020)

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2