0_191219161316-06-guam-rail-super-169.jpg

Loài chim quý đảo Guam quay lại sau 40 năm tuyệt chủng

20-12-2019

Gà nước đảo Guam - loài chim tuyệt chủng trong tự nhiên 40 năm qua - đã quay trở lại sau nỗ lực bảo tồn kéo dài hàng thập kỷ, bắt nguồn từ 21 cá th�� cuối cùng được nuôi nhốt.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2