0_HAPULICO.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2021] 39 năm ngày thành lập Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị - HAPULICO (04/03/1982 - 04/03/2021)

04-03-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Năm 1982, bộ phận chiếu sáng đường phố công cộng tách khỏi Sở điện lực, thành lập Xí nghiệp Quản lý đèn chiếu sáng công cộng theo quyết định số 738/QĐ-UB ngày 04/3/1982 của UBND thành phố Hà Nội. Theo quyết định số 4717/QĐ-UB ngày 18/10/1990 của UBND thành phố Hà Nội, Xí nghiệp Quản lý đèn chiếu sáng công cộng đổi tên thành công ty Chiếu sáng công cộng.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 6 trang (58 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2