0_U-S-Bancorp.jpg

[WorldKings – Niên lịch Thế giới 2020] Kỷ niệm 52 năm ngày thành lập của tổ chức ngân hàng lớn thứ 5 tại Hoa Kỳ - U.S. Bancorp (9/9/1968 - 9/9/2020)

09-09-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) U.S. Bancorp hoạt động theo điều lệ quốc gia liên tục lâu đời thứ hai, ban đầu là Điều lệ số 24, được ban hành vào năm 1863 sau khi Đạo luật Ngân hàng Quốc gia được thông qua. Các điều lệ trước đó đã hết hạn do các ngân hàng bị đóng cửa hoặc bị mua lại, nâng số điều lệ của Ngân hàng Hoa Kỳ từ # 24 lên # 2.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2