0_WOWTIME_NIEN-LICH_-the-International-Day-for-the-R.jpg

[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2021] Kỷ niệm 24 năm ngày Quốc tế tưởng nhớ việc buôn bán và việc bãi bỏ nô lệ (23/08/1997 - 23/08/2021)

23-08-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Trong đêm 22 rạng ngày 23 tháng 8 năm 1791, những người đàn ông và phụ nữ, bị trục xuất khỏi châu Phi và bị đem bán làm nô lệ. Đứng trước tình thế đó, họ đã nổi dậy chống lại chế độ nô lệ ở Saint-Domingue (nay là Haiti) để giành tự do và độc lập. Cuộc nổi dậy đặt ra những sự kiện cuối cùng dẫn đến việc bãi bỏ việc buôn bán nô lệ.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (17 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2