0_Rubber_Covered_Hose_Red.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 30.05.2019: Kỷ niệm 198 năm James Boyd phát minh ra vòi rồng chữa cháy, năm 1821

30-05-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Vòi cứu hỏa là một ống áp lực cao mang nước hoặc chất chống cháy khác (như bọt) vào lửa để dập tắt nó. Ngoài trời, nó gắn vào động cơ cứu hoả hoặc vòi cứu hỏa. Trong nhà, nó có thể gắn vĩnh viễn vào hệ thống ống nước hoặc hệ thống ống nước của tòa nhà.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2