0_a2dca3fbe3bb0ae553aa.jpg

Những đóng góp của Việt Nam trong hoạt động của Liên hợp quốc

20-09-2019

Sự hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc (LHQ) là ví dụ điển hình về hợp tác phát triển giữa các nước thành viên LHQ cũng như về vai trò của LHQ trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân đạo…

Content1 (mobil)
Trang 1 của 12 trang (116 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2