0_hoc-dan-violon-jpg.jpg

Phát hiện mới về nghệ thuật chế tác vĩ cầm

26-05-2018

Giới khoa học lâu nay cho rằng, các nhà phát minh ra đàn vĩ cầm (violin) muốn mô phỏng giọng nói của con người và kết quả nghiên cứu công bố ngày 21/5 đã củng cố thêm luận điểm này.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2