0_soyuz-11_salyut.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 19.04.2019 - Kỷ niệm 48 năm phóng trạm không gian đầu tiên có phi hành đoàn trên vũ trụ, năm 1971

19-04-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Ngày 19/04/1971, Liên Xô đã phóng thành công trạm không gian Salyut 1. Đây là trạm không gian đầu tiên của Liên Xô, đồng thời cũng là trạm không gian đầu tiên của thế giới.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (19 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2