0_saodo.jpg

10 doanh nhân "Sao Đỏ" tạo việc làm cho 46.600 lao động

29-12-2017

Riêng doanh nghiệp của 10 Sao Đỏ 2017 đã tạo ra doanh thu 235.437 tỷ đồng năm 2016, nộp ngân sách 35.523 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 46.600 lao động.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2