0_4.jpg

Top 5 thành phố có cơ hội việc làm và mức sống tốt nhất thế giới

26-02-2018

NIENLICH - Hầu hết các thành phố thuộc Hoa Kỳ và Anh quốc. Những ngoại kiều cho biết, việc làm và chi phí sinh hoạt ở các thành phố tốt hơn hẳn so với điều kiện ở quê hương.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2