• Trang chủ
  • Viện đào tạo mở và nghiên cứu phát triển - Niên lịch
  • > Tag
  • > Viện đào tạo mở và nghiên cứu phát triển
0_Vien-BOLT_VN.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 12 năm ngày thành lập VIỆN ĐÀO TẠO MỞ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN - Bolt(31/7/2008 – 31/7/2020)

30-07-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Viện Đào tạo Mở và Nghiên Cứu Phát Triển được thành lập ngày 31 tháng 7 năm 2008 theo chứng nhận số 02/2008/ĐK – KHCN của Sở Khoa học Công Nghệ Bình Dương.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2