0_mich-quang-1.jpg

Nhớ nhà nghiên cứu, soạn giả tuồng Mịch Quang

23-02-2018

Giới sân khấu Việt Nam vừa tiễn đưa nhà nghiên cứu văn hóa, soạn giả tuồng Mịch Quang, hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, thành viên sáng lập Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Ông là một trong những đại thụ của nền sân khấu cách mạng và sân khấu tuồng nước nhà với nhiều tác phẩm giá trị cao về lý luận sân khấu và kịch hát dân tộc.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 71 trang (703 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2