0_me-at-the-zoo.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 23.04.2019 - Kỷ niệm 14 năm ngày Video đầu tiên của Youtube được đăng tải, năm 2005

22-04-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) YouTube là một trang web chia sẻ video, là nơi người dùng có thể tải lên hoặc tải về máy t��nh hay điện thoại và chia sẻ các video clip. YouTube do ba nhân viên cũ của PayPal tạo nên vào giữa tháng 2 năm 2005.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2