0_me-at-the-zoo.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 23.04.2019 - Kỷ niệm 14 năm ngày Video đầu tiên của Youtube được đăng tải, năm 2005

22-04-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) YouTube là một trang web chia sẻ video, là nơi người dùng có thể tải lên hoặc tải về máy tính hay điện thoại và chia sẻ các video clip. YouTube do ba nhân viên cũ của PayPal tạo nên vào giữa tháng 2 năm 2005.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2