0_vietjet.jpg

10 dấu ấn tiêu biểu của Vietjet Air trong một năm trên sàn

01-03-2018

Hãy điểm lại 10 dấu ấn tiêu biểu của Vietjet Air đến ngày 27.2.2018, một năm sau ngày lên sàn chứng khoán.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (14 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2