0_Eurowindow_02.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2021] 14 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Eurowindow Holding (16/03/2007 - 16/03/2021)

15-03-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Eurowindow Holding (EWH) được th��nh lập vào 16/3/2007 theo mô hình công ty Holding, nhằm quản lý phần vốn đầu tư của mình dưới dạng cổ phần vào các công ty thành viên, công ty sở hữu gián tiếp và khoản đầu tư tài chính vào một định chế tài chính lớn hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Thông qua phần vốn góp của mình ở các công ty thành viên, EWH tham gia quản lý, kiểm soát và thu xếp vốn cho hoạt động đầu tư tại các công ty này.

Content1 (mobil)
Trang 4 của 42 trang (412 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2