• Trang chủ
  • Viettel vào top 50 thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong 5 năm qua - Niên lịch
  • > Tag
  • > Viettel vào top 50 thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong 5 năm qua
0_Viettel_Top_thuong-hieu_2019.jpg

Viettel vào top 50 thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong 5 năm qua

27-12-2019

Tháng 12.2019, Brand Finance - công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới - công bố Viettel nằm trong 50 thương hiệu có giá trị tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong vòng 5 năm qua.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2