0_nien-lich_wowtime_VIFON_san-pham-002.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 58 năm ngày thành lập Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam – Vifon (23/07/1963 - 23/07/2021)

22-07-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Được thành lập vào ngày 23/07/1963 với sự góp vốn của 14 nhà tư sản tại Sài Gòn, đến năm 1967 xây dựng hoàn thành ba nhà máy có tên gọi: VIFOINCO, VILIHICO và VIKAINCO, mang nhãn hiệu chung là VIFON.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2