0_VIGLACERA-Tong-CTY.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 46 năm ngày thành lập Tổng công ty Viglacera (25/7/1974 – 25/7/2020)

24-07-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Tiền thân của Tổng Công ty là Công ty Gạch Ngói Sành Sứ được th��nh lập từ năm 1974. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã nhiều lần đổi tên và thay đổi mô hình hoạt động

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2