0_ceo-vinaphone-nguyen-nam-long-001.jpg

Hồ sơ của tân CEO VinaPhone

11-04-2019

Ông Nguyễn Nam Long - Tổng giám đốc Tổng Công ty hạ tầng mạng (VNPT-Net) được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc VNPT-VinaPhone, với thời hạn bổ nhiệm 3 năm.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (14 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2