0_vingroup-03.jpg

Tổng tài sản Vingroup tăng chóng mặt sau 10 năm

03-06-2019

Tổng tài sản trên báo cáo tài chính của Vingroup tăng 4.682,8%, từ 6.021 tỷ đồng năm 2008 lên 287.974 tỷ đồng năm 2018.

Content1 (mobil)
Trang 1 của 5 trang (42 bài)12345>Cuối
Content2 (mobil)
content2