0_loi-quan-3.png

Trong 10 quý tới, Xiaomi sẽ vượt mặt Huawei, Oppo, Vivo?

09-02-2018

Với đà tăng trưởng ấn tượng trong năm 2017, Xiaomi đặt tham vọng thống trị thị trường smartphone Trung Quốc trong vòng 10 quý tới.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2