0_23-nam-ngay-thanh-lap-Hoc-vien-Cong-nghe-Buu-chi.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 23 năm ngày thành lập Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (11/7/1997 -11/7/2020)

10-07-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Trường được thành lập từ năm 1953 nhưng đến ngày 11 tháng 7 năm 1997 được sắp xếp lại trên cơ sở sáp nhập Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện, Viện Kinh tế Bưu điện, Trung tâm Đào tạo Bưu chính - Viễn thông I và Trung tâm Đào tạo Bưu chính - Viễn thông II

Content1 (mobil)
Trang 1 của 2 trang (20 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2