• Trang chủ
  • William francis channing - Niên lịch
  • > Tag
  • > William francis channing
0_firre-1080x675.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 19.05.2019 - Kỷ niệm 162 năm nhà khoa học William Francis Channing phát minh ra hệ thống báo cháy toàn thành phố đầu tiên, năm 1857

17-05-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) William Francis Channing (22 tháng 2 năm 1820 - 20 tháng 3 năm 1901) là một nhà hoạt động người Mỹ, nhà nghiên cứu điện, nhà khoa học, bác sĩ và nhà phát minh. Ông đã phát minh ra hệ thống báo cháy điện trên toàn thành phố đầu tiên. Channing đã làm việc với Alexander Graham Bell trong việc phát triển điện thoại.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2