0_Viet-Nam-lot-top-20-quoc-gia-phat-trien-du-lich-nh.jpg

Việt Nam lọt top 20 quốc gia phát triển du lịch nhanh nhất thế giới

07-02-2020

Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hợp Quốc UNWTO vừa công bố danh sách 20 quốc gia có sự phát triển du lịch nhanh nhất thế giới năm 2019, trong đó có Việt Nam.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2