• Trang chủ
  • Xí nghiệp thuốc trừ sâu nicotex - Niên lịch
  • > Tag
  • > Xí nghiệp thuốc trừ sâu nicotex
0_san-pham-cua-nicotex.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 30 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Nicotex (13/101990 - 13/10/2020)

13-10-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty cổ phần Nicotex tiền thân là xí nghiệp thuốc trừ sâu Nicotex, được thành lập ngày 13/10/1990. Nicotex nguyên là công ty Thuốc BVTV Bộ Quốc phòng. Tháng 6/2003, là đơn vị đầu tiên được Bộ Quốc phòng thí điểm chuyển công ty từ doanh nghiệp nhà nước do quân đội quản lý thành công ty cổ phần Nicotex.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2