0_Infonet_Hop_Hoi_dong_tem.jpg

Phát hành bộ tem bưu chính về 50 năm chiến dịch Xuân Mậu Thân

13-01-2018

Hội đồng Tư vấn tem bưu chính quốc gia đã thống nhất phát hành bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2018)” vào ngày 8/2/2018, trước Tết Mậu Tuất 2018.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2