0_mau_than.jpg

Triển lãm ảnh, tư liệu kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công Xuân 1968

29-01-2018

Sáng 26/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Triển lãm ảnh, tư liệu cùng một số tác phẩm nghệ thuật sắp đặt đã được khai mạc.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2