0_Stephen-Roach1.jpg

Chuyên gia đại học Yale: Bitcoin là một 'bong bóng đầu cơ nguy hiểm'

05-12-2017

NIENLICH.VN - Theo CNBC, Stephen Roach, một nhà kinh tế học được nhiều người biết đến, đã có những lời khắc nghiệt đối với đầu tư bitcoin. “Đây là một bong bóng đầu cơ nguy hiểm bởi nó ảo hay sự lan rộng trí tưởng tượng”, ông nói.

Content1 (mobil)
Content2 (mobil)
content2