Ấn tượng những thương hiệu Việt vươn ra thế giới

20-02-2020

Nhiều doanh nghiệp Việt đã vượt khỏi tầm quốc gia để vươn ra thế giới, góp phần đưa các sản phẩm thương hiệu Việt đến với người tiêu dùng trên toàn cầu.

 
 

THEO ĐẶNG CHUNG - HỒNG CƯỜNG / laodong.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2