KỶ LỤC VIỆT NAM VỀ BIỂU DIỄN TRỐNG JAZZ NHIỀU NHẤT 2021

06-01-2021

"Chạm âm nhạc, sạc cuộc đời" được tổ chức với mong muốn mọi người có thể “CHẠM” đến khát vọng của mình và “SẠC” lại một tinh thần hứng khởi cho một cuộc đời tốt đẹp trong năm 2021. Phần đặc biệt nhất của chương trình để thiết lập Kỷ lục Việt Nam có sự tham gia của 80 nghệ sĩ với 80 bộ trống Jazz trên nền nhạc bài Trống cơm, cùng hàng ngàn người đam mê nghệ thuật, đặc biệt là bộ môn trống. Kỷ lục được thiết lập bởi Touch Music Center.


Video: Touch Music


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2