KYLUC.TV: KLG Giản Thanh Sơn triển lãm ảnh cá nhân ra mắt sách "Không ảnh đảo và bờ biển Việt Nam"

08-10-2019

KYLUC.TV: Vào sáng ngày 4/10/2019, nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn đã tổ chức buổi triển lãm ảnh cá nhân và ra mắt sách "Không ảnh đảo và bờ biển Việt Nam".


VIETKINGS - kyluc.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2