KYLUC.TV: NHỮNG DỰ ÁN MỚI CỦA TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM - ĐÁNH DẤU BƯỚC PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC

12-10-2019

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) đã công bố những dự án mới của mình trong năm 2019 - 2020, đánh dấu bước phát triển vượt bậc ngày càng lớn mạnh của tổ chức.


VIETKINGS - KYLUC.TV


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2